Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever i videregående skole.

Hvert år deltar inntil 20 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000. I tillegg deles det også ut en lærerpris til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene. Holbergprisen i skolen dekker utgifter skolene har i forbindelse med forskerbesøk.

Søknadsfristen for å delta på Holbergprisen i skolen er den 1. oktober hvert år.

Kontaktpersoner for Holbergprisen i skolen:

Birger Berge
Førstekonsulent - Holbergprisen i skolen
Epost: birger.berge@uib.no
Tel: 55 58 20 75
Mob: 478 14 447

Hild Vang
Førstekonsulent - Holbergprisen i skolen
E-post: hild.vang@holbergprisen.no
Tel: 55 58 74 32
Mob: 977 18 890