Prisvinnere

2016

Sanja Bogojević

Nils Klim-prisen 2016 går til den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević.

2016

Stephen Greenblatt

Holbergprisen 2016 går til den amerikanske litteraturforskeren og historikeren Stephen Greenblatt.

2015

Rosenvilde vgs

Vinner av Holbergprisen i skolen 2015 er Iben Aarbakke, fra Rosenvilde videregående skole.

Kommende arrangementer

mandag 6. juni 2016
Fagseminar med årets Nils Klim-prisvinner.
Holberg Prize Master Class with Marina Warner
mandag 6. juni 2016
Holbergprisvinner 2016, Stephen Greenblatt, møter utvalgte nordiske doktorgradsstipendiater til faglig ordskifte om opphavsfortellinger.
Universitetsaulaen i Bergen
tirsdag 7. juni 2016
Fagsymposium med årets vinner av Holbergprisen og internasjonale gjester.

Nyheter Holbergprisen

20 PhD-stipendiatar frå alle dei fem nordiske landa har søkt om å få delta på Meisterklasse med årets Holbergprisvinnar Stephen Greenberg under årets Holbergveke 6.-9. juni.

I forbindelse med utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen i juni søker vi samfunnsengasjerte studenter som kan tenke seg å hjelpe til i forkant og under Holberguken 2016 (6.-8. juni).

Nyheter Nils Klim-prisen

Hva kan gjøres for å få flere islandske Nils Klim-nominasjoner? Dette ble drøftet på Nils Klim-prisens arrangement i Reykjavik.

Etter at Nils Klim-komitéen hadde avholdt sitt møte i Helsingfors den 29. januar, ble det avholdt et arrangement på Den kgl. norske ambassaden i Helsingfors. Her var forskere og ulike eksperter samlet for å diskutere de store budsjettkuttene innen forsknings- og utdanningssektoren i Finland og andre nordiske land – og spesielt konsekvensene for unge forskere.

Nyheter Holbergprisen i skolen

Kor mykje liknar eigentleg fiksjonsserien "Game of Thrones" på rosekrigane i England på 1400-talet? Korleis hadde Norge sett ut om svartedauden aldri kom? Og korleis påverkar internasjonal terrorisme oss nordmenn i dag? Dette er nokre av spørsmåla elevar ved 12 norske skular har freista finne svar på i årets Holbergprisen i skolen. No er det opp til fagjuryen å felle sin dom.

”Det er en helt annen måte for elevene å jobbe på, og det var en del frustrasjoner i begynnelsen. Men elevene skal være frustrerte, det er en del av det å lære på en annen måte. I de andre fagene reproduserer de kunnskap, her skal de selv produsere kunnskap. Det er krevende, og litt frustrasjon er et tegn på at man er på vei inn i noe nytt.”